2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A fost aprobat proiectul Legii pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de eliberare a licențelor obligatorii)

28.02.2023

Guvernul Republicii Moldova a aprobat, astăzi, 28 februarie, proiectul Legii pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de eliberare a licențelor obligatorii), prezentat în cadrul ședinței Executivului de Directorul general adjunct al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Andrei Popa.

Acest proiect vizează modificarea Legii nr. 50/2008 privind protecția invențiilor și Legii nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică și are scopul de a perfecționa și ajusta procedurile de examinare a cererilor de brevet depuse la AGEPI și eliberare a brevetelor, precum şi în vederea aplicării eficiente a flexibilităţilor oferite prin Acordul TRIPS, în special celor referitoare la procedura de acordare a licenţelor obligatorii.

Necesitatea modificării actelor normative menționate vine să soluționeze o problemă de maximă actualitate ce constituie regimul juridic rigid al acordării licențelor obligatorii de utilizare a invenţiilor protejate prin brevet,  stabilit de Legea nr. 50/2008 privind protecția invențiilor în articolele 28 și 29, ceea ce reprezintă un impediment pentru soluţionarea problemelor stringente de ordin social şi economic.

În scopul optimizării procedurii de acordare a licenţelor obligatorii şi stabilirii unui mecanism de punere în aplicare a acestei proceduri, au fost revizuite integral şi propuse în redacţie nouă normele generale privind licenţa obligatorie şi condiţiile aplicabile acesteia, fiind delimitate clar cazurile şi condiţiile de acordare a licenţei obligatorii.

În acest sens, pentru cazurile de interes public (spre exemplu: în cazul survenirii unei urgențe de sănătate publică, de apărare națională sau în domeniile agriculturii, protecției mediului, schimbărilor climatice și resurselor naturale), care trebuie soluționate de urgență de către autoritățile publice, iar soluția constă în utilizarea unor brevete de invenție, prin proiectul aprobat au fost stabilite termene restrânse de examinare și acordare a licențelor obligatorii de către instanța de judecată.