2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A fost aprobat Codul de etică şi conduită al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală

19.07.2018

Pe 18 iulie curent, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Codul de etică şi conduită al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, prin completarea Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, prezentat în cadrul ședinței Executivului de Directorul General al AGEPI, Lilia Bolocan.

Elaborarea proiectului în cauză reprezintă o acțiune stabilită în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, având drept scop preluarea celor mai bune practici privind implementarea codurilor de conduită a mandatarului autorizat în statele UE prin aprobarea unui astfel de cod pentru mandatarii autorizaţi din Republica Moldova.

Cu referire la cadrul normativ naţional în domeniu, de menționat că normele generale primare referitoare la obligaţiile legate de conduită a mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală sunt stabilite la art.30-33 din Legea nr.114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, iar activitatea profesională a acestor subiecţi este reglementată conform Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 541/2011.

Astfel, ţinând cont de angajamentele RM în contextul Acordului de Asociere RM-UE şi practica statelor europene aplicabilă regulilor de conduită a mandatarilor autorizaţi, de către AGEPI cu sprijinul Proiectului de asistenţă tehnică UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova” a fost iniţiată elaborarea unui Cod de etică şi conduită al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, ca parte componentă a Regulamentului privind activitatea lor, menit să reglementeze principiile fundamentale şi regulile de conduită profesională obligatorii pentru mandatarul autorizat în proprietatea intelectuală atât în relaţiile cu clienţii, cu autorităţile naţionale şi internaţionale, cu organizaţiile nonguvernamentale, cât şi în relaţiile cu alţi mandatari autorizaţi.

Totodată, aprobarea Codului de etică şi conduită al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală va contribui la consolidarea rolului mandatarului autorizat din Republica Moldova prin asigurarea unei activităţi competente şi de un nivel înalt de etică profesională.

Suplimentar Codului de etică şi conduită al mandatarilor autorizaţi, actul normativ guvernamental aprobat conține și unele amendamente nemijlocit la Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, ce vizează, în special, monitorizarea activităţii mandatarilor autorizaţi, precum şi unele termene legate de procesul de atestare a acestora.