2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A fost aprobată Hotărârea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, pe segmentul dreptului de autor și drepturilor conexe

11.07.2018

Pe 11 iulie curent, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărîrea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care vizează propuneri de amendamente la Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe și Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), prezentat în cadrul ședinței Executivului de Directorul General adjunct al AGEPI, Andrei Popa.

Elaborarea proiectului legii menționat reprezintă o acțiune stabilită în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2017-2019. Reglementările propuse au drept scop:

  • armonizarea legislației din domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe cu prevederile legislației Uniunii Europene;
  • responsabilizarea părților implicate în procesul de colectare, repartizare și achitare a remunerației compensatorii pentru echipamentele concepute pentru realizarea de copii sau reproducerea reprografică;
  • stabilirea unui cuantum diferențiat, în dependență de modul de funcționalitate, pentru echipamente și suporturi materiale ce pot fi utilizate în scopul reproducerii unei opere publicate legal;
  • asigurarea unui nivel adecvat de protecție a intereselor titularilor dreptului de autor și drepturilor conexe;
  • sporirea gradului de transparență și consolidarea activității organizațiilor de gestiune colectivă prin stabilirea unui mecanism clar de colectare, repartizare și achitare a  remunerației de către acestea;
  • stabilirea reglementărilor privind controlul funcționării organizațiilor de gestiune colectivă, precum și a prevederilor privind sancționarea organizațiilor de gestiune colectivă în cazul încălcării de către acestea a prevederilor legii privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Proiectul legii a fost supus unui șir de consultări și dezbateri publice, atât pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova, cât și în cadrul AGEPI, cu implicarea reprezentanților organizațiilor de gestiune colectivă, ai sectorului privat, inclusiv și cu titularii de drepturi. Potrivit procedurii regulamentare, proiectul legii urmează a fi examinat și adoptat de către Parlamentul Republicii Moldova.