2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Convocarea şedinţei Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe

13.05.2022

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. h), art. 48 din Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, ţinând cont de prevederile art. 67 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, la data de 19.05.2022ora 10.00, se convoacă şedinţa Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, creată în temeiul Ordinului Directorului General nr. 234-1 din 29.12.2015, cu modificările ulterioare, în regim on-line.

Ordinea de zi:  

  1. Reluarea procedurii administrative în privinţa cererii Asociaţiei Obştești “Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale” (ANPCI) cu nr. 2257 din 24.08.2020, prin care se solicită:

"A emite Decizia de avizare a Asociaţiei Obşteşti «Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale» (ANPCI) în calitate de organizaţie de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi conexe ale autorilor, interpreţilor, producătorilor de fonograme şi organizaţiilor de difuziune în conformitate cu art. 48 din Legea nr.139 din 02.07.2010”;

  1. Examinarea cererii ANPCI cu nr. 41 din 11.01.2022, prin care se solicită:”Avizarea Asociației Naționale pentru Protecția Creației Intelectuale”.

Pentru participare la şedinţa on-line accesaţi link-ul:

https://agepi.webex.com/agepi-ro/j.php?MTID=mf2db31288b09cd9084434a53081107f9