2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Continuarea şedinţei Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe din 01.04.2021

14.04.2021

Luând în considerație faptul că ședința în regim on-line a Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe din 01.04.2021, convocată în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. h), art. 48, art. 51 din Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a fost întreruptă în legătură cu recuzarea a doi membri ai Comisiei de avizare, se stabilește continuarea ședinței în regim on-line a Comisiei de avizare pentru data de 20.04.2021, ora 14:00.

în vederea atenționării de către AGEPI a  organizaţiilor de gestiune colectivă în privinţa neregulilor constatate expuse în Actul de control nr. 24/85 din 13.01.2021 nr. 24/85 din 13.01.2021 privind controlul general anual al activității AN ”COPYRIGHT” pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019; Actul de control nr. 25/86 din 13.01.2021 25/86 din 13.01.2021 privind controlul general anual al activității ANPFI pentru perioada 23.08.2019 - 31.12.2019; Actul de control nr. 26/87 din 13.01.2021 privind controlul general anual al activității ANPCI pentru perioada 15.02.2019 - 06.12.2019,

și acordării unui termen rezonabil pentru a aduce activitatea în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

Actele de control sunt plasate pe pagina web a AGEPI, http://www.agepi.gov.md/ro/content/acte-de-control-ogc.

Pentru participare la şedinţa on-line accesaţi link-ul:  https://conference.itsec.md/c/4560964015 .

Totodată, pentru instrucţiunile tehnice de conectare, poate fi accesat Ghidul de utilizare Trueconf AGEPI la următorul link: http://agepi.gov.md/sites/default/files/2020/05/Ghidul_de_utilizare_Trueconf_AGEPI.pdf .

Persoane de contact pentru detalii tehnice - Octavian Beicu, tel. mob.: +373 697 55535; Maxim Rotari, tel. mob.: +373 787 13777.