2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Consolidarea drepturilor de proprietate intelectuală în Georgia, Moldova și Ucraina pentru a sprijini aderarea la UE

25.03.2024

EU4IP, un nou proiect de cooperare finanțat de UE în domeniul proprietății intelectuale (PI), a fost lansat la 25 martie de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), în parteneriat cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), Centrul Național de Proprietate Intelectuală din Georgia (Sakpatenti), și Oficiul Național pentru Proprietate Intelectuală și Inovații din Ucraina (UANIPIO).

Proiectul EU4IP va sprijini Georgia, Moldova și Ucraina să își consolideze sistemele naționale de proprietate intelectuală și să faciliteze alinierea cadrelor juridice și administrative în materie de proprietate intelectuală la sistemele UE, pe măsură ce aceste țări se pregătesc pentru aderarea la UE.

La 26 martie, EUIPO va semna un plan de lucru bienal pentru 2024-2025 cu AGEPI, precum și memorandumuri de înțelegere (MoU) cu Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat din Tbilisi și Universitatea Tehnică din Georgia, primele universități din afara UE și a Convenției Europene de Brevete (EPC) care colaborează cu EUIPO.

În perioada 25-26 martie, o delegație a UE, condusă de João Negrão, directorul executiv (ED) al EUIPO, întreprinde o vizită la Chișinău, Republica Moldova. Prima zi a fost marcată de lansarea EU4IP, un proiect de cooperare între EUIPO și oficiile naționale de PI Sakpatenti, AGEPI și UANIPIO pentru a consolida drepturile de proprietate intelectuală (DPI) în Georgia, Moldova și Ucraina cu sprijinul UE. Inițiativa are drept scop valorificarea PI pentru a crea un mediu favorabil inovării, creativității și liberei concurențe. În acest fel, parteneriatul pregătește terenul pentru aderarea celor trei țări candidate la UE și la Rețeaua de PI a Uniunii Europene (EUIPN) (EUIPN), o rețea care reunește EUIPO, oficiile naționale de PI și asociațiile de utilizatori din UE.

În timpul vizitei de două zile, delegația UE se va întâlni, de asemenea, cu părțile interesate europene și naționale, purtând discuții despre nevoile și provocările în materie de proprietate intelectuală care urmează să fie abordate în cadrul proiectului EU4IP. La 25 martie, delegația UE s-a întâlnit cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popușoi, precum și cu alți înalți oficiali guvernamentali din cadrul guvernului georgian, moldovean și ucrainean. La 26 martie, vor avea loc întâlniri cu reprezentanții Parlamentului moldovean și cu conducerea Academiei de Studii Economice din Moldova în cadrul programului Pan-European Seal (PES).

Lansarea oficială a EU4IP

Proiectul EU4IP a fost inaugurat pe 25 martie de către secretarul de stat pentru integrare europeană, Rodica Crudu, ambasadorul UE în Republica Moldova, Jānis Mažeiks, și directorul executiv al EUIPO în cadrul unui eveniment de lansare. Conferința a reunit oficiali de nivel înalt din țările beneficiare, EUIPO, Delegația UE în Republica Moldova, precum și din oficiile naționale de PI din Estonia, Letonia, Lituania și România, într-o abordare de tip "Team Europe".

"Mă bucur că succesul proiectului comun Georgia-UE 2020-2023 a pus bazele noului proiect regional în care Moldova și Ucraina sunt implicate alături de Georgia - acest lucru este deosebit de valoros, deoarece toate cele trei țări participante la proiectul EU4IP au primit statutul de candidat la UE. Cred cu tărie că proiectul menționat va avea o contribuție semnificativă la dezvoltarea ulterioară a domeniului proprietății intelectuale a țărilor participante.", a declarat Soso Giorgadze, președintele Sakpatenti.

Eugeniu Rusu, Directorul General al AGEPI, a subliniat importanța proiectului EU4IP pentru țările beneficiare, menționând: "Găzduirea lansării acestui proiect al UE are o semnificație deosebită pentru Republica Moldova, deoarece reafirmă angajamentul nostru de a consolida sistemul de proprietate intelectuală și de a avansa agenda noastră de integrare europeană. Suntem onorați să colaborăm cu EUIPO și cu partenerii noștri din UE pentru a consolida în continuare protecția proprietății intelectuale în Moldova, Georgia și Ucraina. Această colaborare este esențială pentru a crea un mediu favorabil pentru inovare, creativitate și concurență liberă, contribuind astfel la obiectivele noastre de aderare la UE și de integrare în rețeaua europeană de proprietate intelectuală."

"Pe calea noastră europeană, rămânem fermi convinși de importanța unei protecții de înaltă calitate a proprietății intelectuale pentru construirea unei economii competitive și durabile bazate pe inovare, tehnologie și creativitate, mai ales în fața provocărilor generate de războiul în desfășurare.

Atingerea perspectivei unui viitor european comun și inovator este imposibilă fără experiența, expertiza și sprijinul dedicat al colegilor noștri europeni. Am avut ocazia să regăsim toate aceste elemente de suport în cadrul cooperării noastre cu EUIPO", a declarat Olena Orliuk, Director al UANIPIO.

"Moldova are un potențial extraordinar de promovare, în statele membre ale UE și pe alte piețe internaționale, a unor produse absolut autentice, care nu sunt disponibile în nicio altă țară. În prezent, protecția și aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală sunt esențiale pentru capacitatea unei țări de a stimula inovarea și de a concura într-o economie globală. În acest context, cred cu tărie că lansarea noului proiect al UE va impulsiona dezvoltarea țării, dar pe de altă parte - va oferi sprijinul necesar Republicii Moldova în aspirațiile sale de aderare la UE prin alinierea legislației sale la acquis-ul UE, inclusiv în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală", a declarat Jānis Mažeiks, Ambasadorul UE în Republica Moldova.

"Nu vom ezita să depunem toate eforturile pentru a oferi orice fel de asistență necesară, în funcție de nevoile specifice care apar în fiecare dintre aceste țări. Proiectul EU4IP, finanțat de UE, pe care îl lansăm astăzi, va sprijini alinierea cadrului juridic al statelor partenere la acquis-ul UE în domeniul proprietății intelectuale prin uniformizarea normelor, a protecției juridice și a măsurilor de asigurare a respectării drepturilor.", a declarat João Negrão, directorul executiv al EUIPO.

Prin consolidarea sistemului de proprietate intelectuală, EU4IP sprijină dezvoltarea economică și culturală, consolidează potențialul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și crește nivelul de atractivitate a investițiilor. Obiectivul principal al proiectului EU4IP este de a contribui la atingerea unui nivel adecvat și eficient de înregistrare, protecție și asigurare a respectării drepturilor de PI în Georgia, Moldova și Ucraina. Scopul este ca cele trei țări să adopte cele mai bune practici europene și internaționale și să îndeplinească angajamentele stabilite în Acordurile de Asociere respective, precum și în Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (AA/DCFTA), pentru a sprijini lansarea negocierilor de aderare la UE.

Proiectul EU4IP pune în evidență importanța respectării drepturilor de proprietate intelectuală, concentrându-se pe patru domenii-cheie:

  • îmbunătățirea cadrului juridic și facilitarea alinierii acestuia la acquis-ul UE în materie de PI;
  • sprijinirea instituțiilor și a rețelelor de PI;
  • colaborarea în cadrul mecanismelor de asigurare a respectării legislației; și
  • creșterea gradului de conștientizare, în special în sectorul privat și în IMM-uri.

Acest proiect finanțat de UE este implementat de către Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) pe o durată inițială de 48 de luni, începând cu 1 ianuarie 2024, cu un buget total de 4 milioane de euro acordat de Uniunea Europeană, inclusiv de EUIPO.

Sprijinul UE pentru Georgia în domeniul PI

Sakpatenti și EUIPO au un istoric de cooperare, întrucât au semnat pentru prima dată un memorandum de înțelegere în octombrie 2015, care a fost reînnoit în 2021 și, ulterior, consolidat prin intermediul proiectului EUGIPP, implementat între 2020 și 2023. Obiectivul principal al proiectului a fost de a stabili un nivel adecvat și eficient de protecție și de aplicare a DPI în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de asociere UE-Georgia și al DCFTA. Acesta a sprijinit în mod activ Oficiul georgian de PI în realizarea mai multor obiective importante: elaborarea unor ghiduri de examinare a mărcilor și desenelor și modelelor industriale aliniate la practicile EUIPN, îmbunătățirea serviciilor de înregistrare, consolidarea capacității tehnologice și sporirea consistenței deciziilor în materie de PI. Alte rezultate se referă la modificări ale legislației naționale în domeniul mărcilor, al desenelor și modelelor industriale și al respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum și la compilarea jurisprudenței în materie de PI pentru judecători. EUGIPP a organizat peste 60 de activități de dezvoltare a capacităților care au inclus cursuri de formare, evenimente și seminare adresate practicienilor din domeniul PI, organismelor de aplicare a legii, comunității academice și publicului larg, atrăgând peste 1 000 de participanți.

Sprijinul UE pentru Moldova în domeniul PI

AGEPI, oficiul național de PI din Moldova, este responsabil de îndeplinirea angajamentelor țării în domeniul PI, astfel cum sunt prevăzute în Acordul de asociere semnat între UE și Republica Moldova pentru a avansa pe calea unei viitoare aderări la UE. AGEPI și EUIPO au semnat pentru prima dată un Memorandum de înțelegere privind cooperarea în domeniul PI în iulie 2017, reînnoit în decembrie 2021. Acest acord a conturat cadrul general al cooperării bilaterale dintre părți și a stabilit termenii și condițiile de cooperare între oficii în domeniile prioritare. AGEPI a integrat în sistemele sale diverse instrumente emblematice ale EUIPO, cum ar fi TMclass, a implementat mai multe practici comune (PC) ale EUIPO și a participat la diverse activități de cooperare tehnică, cum ar fi programul de experți naționali detașați.

În timpul vizitei delegației UE la Chișinău, Eugeniu Rusu, directorul general al AGEPI, și João Negrão, directorul executiv al EUIPO, urmează să semneze un plan de lucru bienal (2024-2025) pentru colaborarea în domeniul PI, în conformitate cu Memorandumul de înțelegere din 2021. Activitățile și obiectivele planului de lucru se referă la instrumente și instruiri (tehnice).

Sprijinul UE pentru Ucraina în domeniul PI

În 2022, EUIPO a întreprins măsuri pentru a oferi sprijin titularilor ucraineni de mărci și desene și modele industriale și pentru a le proteja drepturile de PI în UE, continuând în același timp activitatea tehnică și cooperarea cu autoritățile ucrainene responsabile de PI. În februarie 2023, s-a ajuns la un acord fără precedent între Comisia Europeană și Ucraina, care permite Ucrainei să participe la activitățile finanțate de Uniunea Europeană în cadrul Programului privind piața unică. În iunie 2023, Fondul comun EUIPO-Comisia Europeană pentru IMM-uri a fost extins pentru a sprijini întreprinderile ucrainene, acestea beneficiind acum de finanțare pentru a solicita drepturi de PI, inclusiv mărci, desene și modele, brevete sau soiuri de plante. În octombrie 2023, Directorul Executiv al EUIPO, João Negrão, a vizitat Ucraina pentru a discuta despre efectele profunde ale războiului de agresiune al Rusiei asupra domeniului de PI din Ucraina, subliniind necesitatea urgentă de a depune eforturi de colaborare pentru a aborda aceste provocări și pentru a explora rolul PI în redresarea postbelică a țării în vederea îmbunătățirii climatului investițional al acesteia. În timpul acestei vizite, a fost semnat planul de lucru bienal pentru perioada 2024-2025 între EUIPO și UANIPIO care conturează activitățile comune ce urmează a fi desfășurate în conformitate cu Memorandumul de înțelegere semnat în iulie 2023.

Programul Pan-European Seal (PES)

Din 2014, EUIPO împreună cu Oficiul European de Brevete („OEB”) implementează programul PES pentru a consolida colaborarea în domeniul PI și a promova o legătură puternică între comunitatea academică și piața muncii. În prezent, la PES participă 142 de universități partenere din 27 de state membre ale UE și 11 state semnatare ale Convenției Europene de Brevete. Acestea au acces la mai multe proiecte în curs de desfășurare, în special: un stagiu, plătit, de un an de zile la EUIPO (Alicante, Spania) sau la OEB (München, Germania), deschis absolvenților de universități; participare la cursuri de formare și alte evenimente; vizite de cercetare la EUIPO.

EUIPO a decis să extindă și mai mult programul prin deschiderea acestuia către țările beneficiare ale proiectelor finanțate de UE, pe care le implementează prin intermediul unor memorandumuri de înțelegere bilaterale între EUIPO și universități din statele respective. La 26 martie, un Memorandum de Înțelegere va fi semnat de Alexandru Stratan, rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, și de João Negrão, Directorul Executiv al EUIPO, în cadrul unei ceremonii de semnare care va oficializa această colaborare. Simultan și la distanță, vor fi semnate memorandumuri de înțelegere și de către Universitatea de Stat din Tbilisi și Universitatea Tehnică din Georgia, astfel încât cele trei instituții academice vor fi primele care se vor alătura programului PES din afara UE și a Convenției Europene de Brevete (EPC). De asemenea, se așteaptă ca, în curând, instituții academice din Ucraina să se alăture programului PES.

DESPRE EUIPO

EUIPO  este una dintre cele mai mari agenții descentralizate ale Uniunii Europene, cu sediul în Alicante, Spania. Sărbătorindu-și cea de-a 30-a aniversare în 2024, Oficiul UE pentru Proprietate Intelectuală gestionează înregistrarea mărcilor UE din 1994 și a desenelor și modelelor industriale din 2003, ambele fiind drepturi de proprietate intelectuală care acoperă cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. În 2023, un alt drept de proprietate intelectuală, și anume indicațiile geografice pentru produse artizanale și industriale, a fost inclus în portofoliul agenției. EUIPO desfășoară, de asemenea, activități de cooperare la nivelul UE și la nivel internațional pentru a crea condiții de concurență echitabile în domeniul PI și găzduiește Observatorul european privind încălcările drepturilor de proprietate intelectuală.

Contact media

Serviciul de comunicare EUIPO

Tel.: +34 653 674 113

press@euipo.europa.eu

DESPRE SAKPATENTI

Centrul Național de Proprietate Intelectuală din Georgia (Sakpatenti) este o agenție guvernamentală - o persoană juridică de drept public. Georgia a fost una dintre primele dintre fostele republici sovietice care și-a creat serviciul național de brevete în 1992. În conformitate cu legislația georgiană, Sakpatenti stabilește politica în domeniul proprietății intelectuale. De-a lungul timpului, toate sectoarele principale ale proprietății intelectuale au fost în totalitate reunite sub mandatul Sakpatenti: proprietatea industrială, drepturile de autor și drepturile conexe, noile soiuri de plante și rase de animale. De asemenea, indicațiile geografice (IG), în special protecția produselor georgiene strategice, cum ar fi vinurile și apele minerale, reprezintă un obiectiv strategic al Sakpatenti. În acest scop, Georgia a aderat la Acordul de la Lisabona pentru protecția denumirilor de origine și a început negocieri bilaterale cu Uniunea Europeană privind recunoașterea reciprocă a indicațiilor geografice.

Contact media

Serviciul de comunicare SAKPATENTI

Tel.: +995 555 42 98 38

pr@sakpatenti.org.ge

DESPRE AGEPI

AGEPI este autoritatea administrativă centrală în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, drepturile de autor și drepturile conexe. Misiunea AGEPI este de a promova și implementa politici în domeniul proprietății intelectuale, eficientizând sistemul de proprietate intelectuală pentru a promova progresul tehnologic, a stimula creativitatea și a contribui la dezvoltarea economică, socială și culturală a Republicii Moldova. AGEPI acordă protecție juridică pe teritoriul Republicii Moldova invențiilor, soiurilor de plante, mărcilor, desenelor și modelelor industriale, indicațiilor geografice, denumirilor de origine, specialităților tradiționale garantate, drepturilor de autor și drepturilor conexe. În iulie 2011, AGEPI a înființat un Observator al respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) pentru a asigura schimbul de informații între autoritățile responsabile de monitorizarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Republica Moldova dispune de un sistem juridic modern în domeniul PI, în conformitate cu standardele internaționale și europene.

Contact media

Serviciul de comunicare AGEPI

Tel.: + 373 693 60 819

press@agepi.gov.md

DESPRE UANIPIO

În anul 2022, Ucraina a finalizat reforma instituțională a domeniului de proprietate intelectuală și procesul de implementare a legislației. Rezultatul reformei a fost înființarea Oficiului Național Ucrainean pentru Proprietate Intelectuală și Inovații (UANIPIO, Oficiul de PI). UANIPIO funcționează ca un serviciu de stat orientat către client, bazat pe principiile transparenței, profesionalismului, decenței și de suport. Este un ecosistem al protecției proprietății intelectuale și al inovării, destinat unui cluster creativ, care, la rândul său, va deveni un factor de atracție a investițiilor.  Recent, UANIPIO a lansat un Centru de mediere pe deplin funcțional. Medierea un instrument nou pentru sistemul ucrainean de PI, dar care funcționează în toate economiile dezvoltate ale lumii.

Contact media

Serviciul de comunicare UANIPIO

Tel.: +38 044 494 05 36

pressoffice@nipo.gov.ua