2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Comunicatul OMPI în contextul COVID-19 referitor la Protocolul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor

24.03.2020

Măsuri disponibile în caz de neîndeplinire a unui termen limită în cadrul Sistemului de la Madrid și extinderea termenelor în caz de închidere

1.Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) este conștient de faptul că posibile perturbări ar putea afecta în mod negativ utilizatorii Sistemului de la Madrid din cauza măsurilor luate împotriva focarului bolii Coronavirus (COVID-19). În consecință, Biroul Internațional al OMPI dorește să le amintească acestor utilizatori căile de atac disponibile în caz de nerespectare a unui termen în cadrul Sistemului de la Madrid. De asemenea, Biroul Internațional reamintește despre extinderea automată a termenelor în cazul în care un Oficiu nu este deschis publicului și sugerează măsuri pe care utilizatorii le pot lua împotriva eventualelor perturbări ale serviciilor de poștă sau de livrare.

I.Măsuri disponibile împotriva nerespectării unui termen limită pentru o comunicare adresată Biroului Internațional al OMPI

2.În anumite părți ale lumii, accesul la servicii de poștă și livrare, precum și la comunicarea electronică ar putea fi imposibil din cauza măsurilor luate în legătură cu focarul COVID-19, cum ar fi, de exemplu, blocarea, carantina sau autoizolarea.

3.Într-o astfel de situație, în conformitate cu articolul 5 alin. (1), (2) și (3) din Regulamentul privind Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor (Regulamentul privind Protocolul), utilizatorii Sistemului de la Madrid care nu au reușit să respecte un termen pentru o comunicare adresată Biroului Internațional al OMPI pot fi iertaţi dacă trimit acea comunicare în termen de cinci zile de la obținerea accesului la servicii de poștă sau de livrare, sau la comunicarea electronică. În orice caz, Biroul Internațional al OMPI trebuie să primească comunicarea în cel mult șase luni de la data expirării termenului în cauză.

4.Utilizatorii trebuie să prezinte dovezi suficiente pentru ca Biroul Internațional al OMPI să accepte nerespectarea termenelor sus-menționate. Dovada ar putea fi, de exemplu, un anunț oficial sau o atestare a unui medic certificat.

II.Procesare continuă

5.Titularii sau solicitanții care nu au îndeplinit termenele specificate sau menționate la Regulile 11 alin. (2) și (3), 20bis (2), 24 (5) (b), 26 (2), 34 (3) (c) (iii) și 39 (1) din Regulamentul privind Protocolul* pot solicita Biroului Internațional al OMPI să prelucreze cererea internațională, desemnarea posterioară, plata sau cererea ulterioară în cauză. Aceștia pot solicita prelucrarea continuă fără a oferi vreun motiv sau să ofere dovezi.

6.Solicitanții sau titularii trebuie să solicite prelucrarea continuă prin prezentarea, formularului oficial MM20 – Solicitare de prelungire a termenelor, la Biroul Internațional al OMPI în termen de două luni de la data expirării termenelor menționate mai sus și să îndeplinească toate cerințele prescrise.

III.Închiderea Oficiului unei părți contractante

7.Oficiile părților contractante ar trebui să informeze Biroul Internațional al OMPI despre faptul că nu sunt deschise publicului și să indice datele la care vor rămâne închise, fie în aceeași comunicare, fie de îndată ce se cunosc aceste date și să precizeze data la care se vor redeschide.

8.În conformitate cu Regula 4 (4) din Regulamentul privind Protocolul, o perioadă care expiră într-o zi în care un Oficiu nu este deschis publicului ar expira în prima zi următoare în care s-a redeschis Oficiul respectiv. Toate termenele prevăzute de Sistemul de la Madrid care se referă la acel Oficiu (de exemplu, termenul pentru a trimite un refuz provizoriu), inclusiv termenul în care titularul să răspundă la o notificare trimisă de Oficiu (de exemplu, termenul pentru a răspunde la notificarea de refuz provizoriu), vor fi prelungite în consecință.

9.În comunicarea menționată la punctul 7 de mai sus, Oficiile sunt încurajate să includă informații despre flexibilități suplimentare sau măsurile disponibile titularilor de înregistrări internaționale în legătură cu limitele de timp oferite de aceste Oficii.

10.Biroul Internațional al OMPI va pune la dispoziția publicului toate informațiile relevante pe care le primește de la Oficiile părților contractante.

IV.Măsuri împotriva posibilelor perturbări ale serviciilor de poștă sau de livrare

11.Biroul Internațional al OMPI încurajează solicitanții, titularii, reprezentanții lor și Oficiile să utilizeze comunicarea electronică pentru a atenua efectele negative ale posibilelor perturbări ale serviciilor de poștă sau de livrare.

12.Solicitanții, titularii și reprezentanții pot comunica cu Biroul Internațional al OMPI  prin Madrid Portfolio Manager sau prin serviciul electronic Contact Madrid. De asemenea, sunt încurajați să folosească alte servicii electronice, și anume: e-Payment, e-Renewal și e-Subsequent designation.

13.Solicitanții, titularii și reprezentanții sunt încurajați să furnizeze o adresă de e-mail pentru a comunica electronic cu Biroul Internațional al OMPI. Cei care nu au furnizat încă o adresă de e-mail pot face acest lucru prin intermediul serviciului electronic Contact Madrid. Biroul Internațional al OMPI va continua să expedieze corespondența prin poștă în cazul în care corespondența trimisă prin mijloace electronice nu va ajunge la destinatar.

*Notă: Termenele pentru remedierea unei cereri internaționale, o cerere pentru înregistrare, modificarea sau anularea înregistrării unei licențe, o desemnare ulterioară, o cerere pentru înregistrarea anulării, limitării sau modificării înregistrării internaționale, plata celei de-a doua părți a taxei individuale sau depunerea cererii pentru continuarea efectelor într-un stat succesor.