2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Cea de-a II-a Reuniune a Consorțiului Proiectului TecTNet

07.05.2015

La 30 aprilie 2015, în incinta Universității Agrare de Stat din Moldova, a avut loc cea de-a II-a reuniune a Consiliului de administrare a proiectului Tempus „Rețeaua de transfer de Tehnologic – TecTNet”, implementat de un consorțiu compus din 11 parteneri din Republica Moldova și Uniunea Europeană, din care face parte și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova.

Reuniunea a fost organizată de către Universitatea Agrară de Stat din Moldova, cu participarea reprezentanților partenerilor de proiect din Republica Moldova (UASM, UTM, USM, USAR, RTTM, AITT și AGEPI), precum si din UE:  Universitatea Sannio din Benevento (Italia), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (România), Universitatea Tehnică din Košice, (Slovacia), Institutul Superior Tehnic (Portugalia).

Întrunirea a fost deschisă de rectorul UASM, academicianul Gh. Cimpoieş, care în calitate de gazdă a evenimentului a salutat participanții la reuniune și a menționat importanța proiectului pentru institutia pe care o conduce, dar și pentru comunitate per ansamblu.

În cadrul ședinței au fost discutate diverse probleme ce ţin de realizarea obiectivelor proiectului, au fost trecute în revistă rezultatele obținute, dar și provocările cu care se confruntă partenerii în procesul de implementare a activităților de proiect.

O atenție sporită a fost acordată etapei de realizare a programului de master “Managementul Inovațional și Transferul Tehnologic”, lansat la 15 septembrie 2015. Reprezentanții celor 4 universități din Republica Moldova, care realizează în comun programul de master, s-au expus asupra diverselor aspecte ale procesului educațional, inclusiv asupra cerințelor față de pregătirea tezelor de master, condițiilor de conferire a diplomelor și suplimentelor acesteia, calității cursurilor si așteptărilor față de programul de stagiu al masteranzilor în cadrul universităților din UE.  A fost prezentat, de asemenea, stadiul actual de implementare a platformei web LMS (Sistemului de management al învățării) proiectată pentru facilitarea învățării și comunicării în cadrul programul de master sus-menționat.

Reprezentantul AGEPI, dna Liliana Vieru, director adjunct al Departamentului promovare și editură, a prezentat situația privind realizarea pachetului de lucru 6 al proiectului (WP6) care vizează activitățile de diseminare și de promovare a proiectului, a informat partenerii de proiect despre ultimele evoluții și evenimente în domeniul proprietății intelectuale și a încurajat instituțiile implicate să intensifice schimburile de informații și cunoștințe în domeniile de interes.

În cadrul reuniunii au mai fost abordate problemele ce țin de managementul proiectului, aspectele financiare, sistemul de calitate, instrumentele de comunicare și de valorificare a rezultatelor proiectului.

***

Proiectul TecTNet (Rețeaua de Transfer Tehnologic), finanțat în cadrul programului TEMPUS IV, are drept obiectiv principal consolidarea capacităților instituționale ale universităților din Republica Moldova în ceea ce privește managementul transferului tehnologic și al proprietății intelectuale; asigurarea funcționalității triunghiului cunoașterii instruire-inovare-cercetare; dezvoltarea parteneriatelor dintre universități, instituții publice și sectorul privat.   

Proiectul este implementat în cadrul unui consorțiu care are drept parteneri universități din UE: Universitatea Sannio din Benevento (Italia) - coordonator de proiect, Universitatea Tehnică din Iași (România), Universitatea din Košice (Slovenia) și Universitatea Superioară Tehnică din Lisabona (Portugalia). 

Republica Moldova este reprezentată în proiect de 4 universități beneficiare: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat “Aleco Russo” din Bălți; două agenții: Agenția de Stat  pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT) și o organizație non-guvernamentală: “Rețeaua de Transfer Tehnologic din Moldova” (MTTN).

Proiectul se va derula timp de 36 de luni (1 decembrie 2013- 30 noiembrie 2016), iar la finele acestei perioade universitățile din Moldova urmează să dispună de unități funcționale și cunoștințe suficiente pentru a gestiona proprietatea intelectuală și procesul de transfer tehnologic din universități.

Detalii: www.tectnet.unisannio.it