2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI prezintă Raportul anual de activitate pentru anul 2019

30.04.2020

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunță lansarea Raportului anual, care reflectă activitatea complexă și multilaterală a instituției pe parcursul anului 2019.

Ediția curentă cuprinde date statistice relevante referitoare la rezultatele obținute în 2019, prezentate într-un format atractiv și dinamic, pe fiecare segment de activitate al AGEPI, și anume: examinarea cererilor și acordarea protecției pentru diverse obiecte de proprietate industrială (invenții, soiuri de plante, mărci, desene și modele industriale, indicații geografice), activitatea în domeniul dreptului de autor, evoluțiile legislative, activitățile de promovare a sistemului național de proprietate intelectuală pe plan național și internațional.

Dincolo de statistici, Raportul  mai conține informații despre eforturile Agenției în vederea dezvoltării și afirmării în Republica Moldova a unui sistem de protecţie a proprietăţii intelectuale (PI) integru şi viabil, comparabil cu cele existente în ţările cu tradiţii îndelungate în domeniu. Printre cele mai notabile evenimente și realizări se numără lansarea Hărții interactive a produselor tradiționale și indicațiilor geografice din Republica Moldova - o platformă menită să contribuie la promovarea produselor autohtone tradiționale, și realizarea primului curs de instruire la distanță în domeniul proprietății intelectuale în limba română, organizarea unor evenimente de nivel internațional, precum Expoziția Internațională Specializată INFOINVENT, Seminarul anual regional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, Conferința Inovațională Internațională, consolidarea capacităților instituționale ale oficiului național de PI, asigurarea cadrului regulator și asumarea plenară a statutului de autoritate administrativă centrală, recertificarea cu succes a Sistemului de Management al Calității, în conformitate cu standardul ISO 9001:2015 implementat în cadrul instituției și integrarea unor instrumente informaționale menite să faciliteze accesul solicitanților la serviciile oferite de AGEPI.

În Raport sunt prezentate și acțiunile prioritare ale AGEPI pentru anul 2020, menite să contribuie la dezvoltarea și creșterea performanțelor în toate domeniile de competență și să asigure continuitatea și finalitatea procesului de implementare a Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020.

Raportul anual de activitate al AGEPI pentru anul 2019 poate fi consultat la următoarea adresă: http://agepi.gov.md/ro/raport-anual/raport-anual-2019.