2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI lansează consultări publice

22.05.2023

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 239/2008 cu privire la transparenţa în procesul decizional, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în calitate de instituție coordonatoare a Grupului de lucru sectorial nr. 7 ”Dreptul proprietății intelectuale” lansează consultările publice pe marginea capitolului ce vizează proprietatea intelectuală din  proiectul Planului național de acțiuni privind realizarea criteriilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și privind implementarea Acordului de Asociere RM – UE pentru anii 2023 – 2027 (în continuare – PNA 2023-2027). 

Proiectul în cauză reprezintă primul document național de politici pentru realizarea criteriilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și are drept scop stabilirea acţiunilor privind armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul Uniunii Europene în domeniul proprietății intelectuale pentru perioada 2023-2027.

La elaborarea proiectului capitolului ce vizează proprietatea intelectuală din PNA 2023-2027 au fost luate în considerare analiza răspunsurilor Republicii Moldova la Chestionarul Comisiei Europene pe marginea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi cea de-a doua parte a Avizului Comisiei Europene pe marginea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului PNA 2023 - 2027, solicităm implicarea activă a tuturor persoanelor interesate prin prezentarea, până la data de 05.06.2023, a opiniilor și propunerilor, în format electronic, la adresele electronice office@agepi.gov.md şi victoria.plesca@agepi.gov.md.

Proiectul poate fi accesat aici:

AtaşamentMărime
PDF icon Propuneri_PNA-AGEPI.pdf570.38 KB