2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a găzduit cea de-a 25-a ediție a Simpozionului științifico-practic anual „Lecturi AGEPI”

25.04.2024

Pe 25 aprilie 2024, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a fost gazda celei de-a 25-a ediții a Simpozionului științifico-practic anual „Lecturi AGEPI”, sub genericul „Construirea viitorului comun cu inovații și creativitate”. Evenimentul a fost organizat în contextul celebrării Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale, care are loc în fiecare an pe 26 aprilie. Proprietatea intelectuală și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă: Construind viitorul nostru comun prin inovație și creativitate este genericul Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale din 2024.

La această ediție aniversară a Simpozionului au participat specialiști care activează în domeniul proprietăţii intelectuale (PI), cât și reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor din sfera științei și inovării, ai autorităților administraţiei publice centrale cu responsabilități în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală, mandatari autorizați și consilieri în proprietate intelectuală, inventatori, profesori, studenți, masteranzi și alte persoane interesate.

Scopul acestui eveniment a fost de a promova noile evoluții în domeniul proprietății intelectuale, de a facilita schimbul de experiență și informații, precum și de a identifica noi perspective pentru gestionarea eficientă a provocărilor din acest domeniu.

Pe parcursul Simpozionului, au fost prezentate 26 de comunicări axate pe domeniul proprietății intelectuale și domeniile adiacente. Au fost abordate tematici relevante domeniului proprietății intelectuale, inclusiv protecția drepturilor de PI și procedurile de acordare a acestora, asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, practica judiciară în soluționarea conflictelor în domeniul PI, aspectele economice ce țin de evaluarea și gestionarea obiectelor de proprietate intelectuală, instrumentele moderne de valorificare și promovare a proprietății intelectuale etc.

Participanții au avut oportunitatea să exploreze cele mai recente tendințe și inovații în domeniul PI, să împărtășească experiențe și să identifice soluții pentru provocările actuale și viitoare. De asemenea, au fost evidențiate legăturile strânse dintre proprietatea intelectuală și obiectivele de dezvoltare durabilă, subliniind importanța inovării și creativității în abordarea provocărilor globale.

Evenimentul a constituit, astfel, nu doar o ocazie de informare, ci și un forum de networking și colaborare între actorii relevanți din domeniul proprietății intelectuale și inovației.

Menționăm că prima ediție a Simpozionului „Lecturi AGEPI” a avut loc pe 24 octombrie 1997. Din anul 2001, acest eveniment s-a inclus în programul manifestărilor dedicate Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale. Un aspect remarcabil îl constituie atragerea unui număr impresionant de participanți în decursul celor 25 de ediții, peste 1600 de specialiști din diverse țări și instituții, precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale relevante în domeniul proprietății intelectuale. În cadrul acestor evenimente, au fost prezentate aproximativ 400 de lucrări concentrate pe aspecte legate de proprietatea intelectuală și domeniile conexe, reflectând astfel diversitatea și complexitatea acestui domeniu.