2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Adunarea generala a statelor membre ale OMPI

15.09.2010

In perioada 20-29 septembrie 2010, la Geneva, se va desfasura cea de-a patruzeci si opta serie de Reuniuni ale statelor membre OMPI. Delegatiile tarilor membre se vor intruni in sesiuni ordinare sau extraordinare, fiind invitate sa se expuna pe marginea chestiunilor incluse in Agenda si sa aprobe documentele elaborate si prezentate de catre Secretariatul OMPI, care se refera la sesiunile celor 20 de organe de conducere ale statelor membre OMPI si ale uniunilor administrate de OMPI.

Conform agendei, Adunarea generala a statelor membre ale OMPI si Adunarile uniunilor administrate de OMPI vor lua act de Raportul Directorului general OMPI Francis Gurry. De asemenea, vor fi puse in discutie Planul Strategic pe termen mediu, Raportul financiar pentru anul 2010, Bugetul cu referire la proiectele propuse de Comitetul OMPI pentru Dezvoltare si Proprietatea Intelectuala in scopul implementarii recomandarilor Agendei pentru Dezvoltare a OMPI.

Delegatiile vor examina si alte chestiuni strategice, precum: Raportul privind realizarea Programului OMPI pentru anii 2008-2009, Raportul financiar pentru anii 2008-2009, Politica OMPI in domeniul fondurilor de rezerva si investitiilor, Politica cu referire la Oficiile externe ale OMPI, Programul de Modernizare Strategica.

Vor fi puse in dezbatere si proiectele referitoare la Anul International al Biodiversitatii, activitatea Comitetului pentru Dezvoltare si Proprietatea Intelectuala, Comitetului permanent privind dreptul de autor si drepturile conexe, Comitetului interguvernamental privind proprietatea intelectuala, resursele genetice, cunostintele traditionale si folclorul, Comitetului permanent privind dreptul brevetelor, Comitetului permanent privind dreptul marcilor, desenelor industriale si indicatiilor geografice, Comitetului OMPI privind standardele, Comitetului consultativ privind realizarea drepturilor etc.

Delegatiile statelor membre vor supune examinarii problemele curente ale Sistemului Tratatului de Cooperare in domeniul Brevetelor (PCT), Sistemului de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor, Sistemului de la Haga privind depozitul international de desene si modele industriale, numelor de domen pe Internet s.a.

In corespundere cu agenda consolidata, in prima zi a Adunarii generale va fi organizata Reuniunea Segmentului Inalt (Hight Level Segment) la care sunt asteptati sa participe reprezentantii guvernelor statelor membre OMPI. Tematica reuniunii Segmentului Inalt este „Inovatie, crestere si dezvoltare: Rolul proprietatii intelectuale si experienta nationala in domeniul dat”.

Delegatia AGEPI, condusa de dr. Lilia Bolocan, Director general, va sustine pozitia Republicii Moldova vizavi de subiectele de pe Agenda consolidata a Adunarii generale OMPI si va promova interesele tarii in cadrul actualei runde de reuniuni ale statelor membre OMPI. In prezent Republica Moldova este membru a 15 adunari si organe de conducere ale OMPI si ale uniunilor administrate de OMPI.

Informatii suplimentare la : http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19683