2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Actualizarea serviciului electronic e-AGEPI, pentru utilizatorii Sistemului de la Madrid

01.07.2020

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunţă că, în scopul îmbunătățirii accesului utilizatorilor la serviciile prestate, începând cu 1 iulie 2020, este accesibilă opțiunea de depunere on-line a contestațiilor la avizele de refuz provizoriu și la deciziile emise în privința mărcilor internaționale, care își extind efectele pe teritoriul Republicii Moldova în baza sistemului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor.

În vederea optimizării interacțiunii cu persoanele interesate, au fost efectuate modificările necesare în compartimentul Mărci din serviciul e-AGEPI. Astfel, a devenit posibilă utilizarea formularelor Cerere de examinare a contestaţiei la avizul provizoriu de respingere a cererii de înregistrare a mărcii precum și Cerere de examinare a contestaţiei referitoare la decizia privind cererea de înregistrare a mărcii și pentru cererile parvenite prin sistemul de la Madrid. Totodată, materialele suplimentare pot fi încărcate în forma scanată la rubrica documente depuse.

Ajustarea serviciilor a fost realizată în contextul situației epidemiologice existente, precum și a solicitărilor parvenite de la utilizatorii serviciilor AGEPI.