„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Un an de la intrarea în vigoare a Acordului privind validarea brevetelor europene pe teritoriul Republicii Moldova