„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Marca. Noţiuni de bază, vectorii mărcii