„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Perspectivele internaţionale ale procesului inovaţional în băncile comerciale