„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Arterioscleroza, ateroscleroza și calcinoza vaselor arteriale în lumina datelor știinţifice mai vechi și a celor actuale