„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Formarea comisiilor de susţinere a tezelor în Republica Moldova – problemele unui sistem post-sovietic