„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Proiectul TEMPUS „Reţeaua de transfer Tehnologic – TecTNet” la final de proiect