„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Proiectul TEMPUS „Reţeaua de transfer Tehnologic – TecTNet” la final de proiect