„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Managementul proprietăţii intelectuale prin prisma managementului ciclului de proiect