„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Managementul proprietăţii intelectuale prin prisma managementului ciclului de proiect