„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Tratarea produselor agricole cu ajutorul descărcărilor de tensiune înaltă