„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Protecția datelor personale şi a vieții private în condițiile noilor generații de tehnologii informatice şi de comunicații