„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Acreditarea ştiințifică: suport sau frână a procesului inovațional?