„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Mecanisme de stimulare a inovării și transferului tehnologic în Republica Moldova