„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Parteneriatul public-privat: forme, probleme, abordări