„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Monografia „Dimensiunea economică a proprietății intelectuale” (autor Iurie Badâr, doctor în economie, conferențiar universitar)