„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Roata: aspectele devenirii unei invenții