„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Stimulente vs. comportamente: cazul studiilor de doctorat