„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Un pionier al inventicii românești – George de Bothezat (3)