„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Valorificarea invenţiilor create de femei