„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Practica judiciară privind concurenţa neloială (anii 2005-2018): studii de caz