„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Competitivitatea bunurilor și clasificarea factorilor de influenţă