„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Aspecte ale utilizării operelor cu scopul de a parodia