„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Rolul proprietăţii intelectuale în dezvoltarea şi valorificarea inovaţiilor