„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Justificarea şi avantajele denumirilor de origine în raport cu marca comercială pentru produsele agroalimentare