„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Conferinţa inovaţională „Rolul inovaţiilor pentru sporirea competitivităţii economiei naţionale”