„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Drepturile de proprietate industrială şi mijloacele de asigurare a acestora