„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Industria creativă sau motorul intelectual al economiei