„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Dezvoltarea inovaţională a ştiinţei în Republica Moldova: probleme şi soluţii