„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Unele clauze esențiale ale contractului de autor