„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Considerații privind modernizarea instruirii în domeniul proprietății intelectuale