„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

AGEPI a aniversat 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova și aderarea la OMPI