„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Brevetul pentru soi de plantă – instrument de valorificare a drepturilor amelioratorilor