„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Protecția concurenței loiale și a secretului comercial din perspectiva apărării penale a proprietății industriale