„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Aplicațiile mobile – obiecte ale proprietății intelectuale