Specialist superior, Secția comunicare și instruire, Direcția comunicare, relații internaționale și integrare europeană