Specialist superior, Secția comunicare și instruire, Direcția comunicare, relații internaționale și integrare europeană

Data limită: 
07.02.2023
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Lista candidaților admiși la  concurs:

  • Herța Natalia

Proba scrisă: 16 februarie 2023, ora 9.00.


[17.02.2023]

Lista candidaților admiși la proba interviu

  • Herța Natalia

Interviul va avea loc pe data de 21 februarie 2023, ora 10.00.


[23.02.2023]

Lista candidaților învingători ai concursului

  • Herța Natalia