Specialist, Secția mărci naționale, Direcția mărci și design industrial

Data limită: 
07.02.2023
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Lista candidaților admiși la  concurs:

  • Odainîi Doina
  • Sava Angela

Proba scrisă: 17 februarie 2023, ora 9.00.


[17.02.2023]

Lista candidaților admiși la proba interviu

  • Odainîi Doina

Interviul va avea loc pe data de 21 februarie 2023, ora 10.00.