Specialist, Secția gestionare documente, Direcția mărci și design industrial

Data limită: 
16.01.2023

Lista candidaților admiși la  concurs:

  • Șchiopu Vasile
  • Osipenco Gabriela
  • Roșca Stanislav

Proba scrisă: 27 ianuarie 2023, ora 9.00.


[01.02.2023]

Decizia Comisiei de concurs

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală anunță că, concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în Secția gestionare documente din cadrul Direcției mărci și design industrial, nu a fost promovat de nici un candidat.