„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Protecţia drepturilor de proprietate industrială. Aspecte juridice şi practice. Mărcile